کدام یک از تورهای تبلیغاتی «باربی» رایان گاسلینگ مورد علاقه شما بود؟


تور تبلیغاتی «باربی» رایان گاسلینگ برای من داستان دو نیمه بود.

از آنجایی که من همه این ظاهرها را دوست دارم، نیمه دوم را ترجیح دادم که در لس آنجلس با بهبود کفش شروع شد.

انتخاب من بسیار سخت تر می شد اگر آن کت، های گوچی هرگز نمایش داده نمی شد.

در پایان، ظاهر صورتی از LA، فقط لندن را مورد توجه قرار می دهد.

استایلیست: مارک اوری.

سلب مسئولیت FTC: به خاطر داشته باشید که وقتی روی پیوندها کلیک می کنید و ،ید می کنید ممکن است کمیسیون دریافت کنم. با این حال، این تأثیری بر نظرات من ندارد.
منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2023/07/20/which-ryan-gosling-barbie-promo-tour-look-was-your-favourite/