مجموعه آلبرتا فرتی پیش از پاییز 2023


 

 

 

 

 

[P،to Credit: Courtesy of Alberta Ferretti]

  • آلبرت فرتی
  • مجموعه های قبل از پاییز 2023
  • باند

The post مجموعه آلبرتا فرتی پیش از پاییز 2023 اولین بار در Tom + Lorenzo ظاهر شد.


منبع: https://tomandlorenzo.com/2022/11/alberta-ferretti-pre-fall-2023-collection-runway-fa،on-style/