جوایز مد فرش قرمز: بهترین های سال 2022من در تمام سال به گذشته نگاه کردم، بنابراین شما مجبور نیستید. وقت آن رسیده است که از شما بخواهم به بهترین طراح، بهترین ستاره تور تبلیغاتی، بهترین بازیگران گروه، بهترین زوج لباس پوشیده، بهترین مدل لباس پوشیدن خود رای دهید، به علاوه دوست دارم کمترین ظاهر مورد علاقه سال شما را بشنوم. بعد از بازیگری


منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2022/12/22/red-carpet-fa،on-awards-best-of-2022/