جشنواره نظرات سبک پاپ: آنچه هری و مگان می گوید و نمی گوید


صفحه اصلی » پاد،ت » جشنواره نظرات سبک پاپ: آنچه هری و مگان می گویند…

ارسال شده در 09 دسامبر 2022

اوه، بیا فکر کردی ما نبودند چیزهایی برای گفتن در مورد ساعت واریته پست سلطنتی M&H برنامه؟ با ما ملاقات کردی؟ از اینکه چرا مگان افراد خنثی را ترجیح می دهد تا اینکه هری چگونه خواستگاری کرد. از گذشته استعماری بریت،ا و حال نژادپرستانه تا لباس نازی هری. از مسائل خانوادگی مگان گرفته تا … خوب، مسائل خانوادگی هری، ما به عمق سه ،مت اول سریال مستند جدید نتفلی، از زوج سلطنتی و در مورد آن می پردازیم. هری و مگان

ما گمان می کنیم که برخی از افراد قرار است از ما بسیار عصب، شوند. اما از همه شما که گوش دادید متش،، عروسک ها!

[P،to Credit: Courtesy of Netflix]


منبع: https://tomandlorenzo.com/2022/12/pop-style-opinionfest-what-harry-meghan-says-and-doesnt-say/