بهترین لباس ستاره بین المللی 2022: میلنا اسمیت


میلنا اسمیت، ملکه نئوگوت ما، بهترین ستاره بین المللی شما در سال 2022 بود.

این اولین باری است که ما شخص جدیدی در این مکان داریم زیرا Nieves Álvarez این ،وان را از زمان شروع این جمع بندی پایان سال حفظ کرده است.

تیپ مورد علاقه شخصی من لباس بالمین او از جوایز گویا 2022 بود. من از کنار هم قرار گرفتن زره قدرتمند با زیبایی دامن لذت بردم.

میلنا خیلی مشکی می پوشید، اما ما دو لحظه قرمز نادر از مونو و سن لوران هم داشتیم.

همچنین یک لحظه بزرگ در ژان پل گوتیه اوت کوتور و سپس سه لحظه در سنت لوران وجود داشت.

آیا قرارداد سن لوران برای میلنا در سال 2023 روی کارت است؟

نفرات دوم: نیوس آلوارز و پنه لوپه کروز

اعتبار: گتی و با حسن نیت از سنت لوران
منبع: https://www.redcarpet-fa،onawards.com/2022/12/29/best-dressed-international-star-2022-milena-smit/